Премії за публікаційну діяльність вже в Україні

Премії за публікаційну діяльність  вже в Україні

Нарешті в Україну дійшла тенденція матеріальної мотивації діячів науки для розвитку публікаційної діяльності в країні, шляхом збільшення кількості та якості робіт, що публікуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Наглядним прикладом стало запровадження матеріального заохочення за успішну наукову діяльність вчених Національного університету “Львівська політехніка” на підставі «Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників та докторантів Національного університету “Львівська політехніка"».

 

Вимоги для отримання та розміри премій

        1. За опублікування наукових статей у наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.

Розмір премії напряму залежить від квартиля (Q) журналу, в якому буде опублікована наукова стаття, а саме:

  • Якщо квартиль журналу Q1 – розмір премії становить до 12 мінімальних заробітних плат;
  • Q2 – розмір премії становить до 10 мінімальних заробітних плат;
  • Q3 – розмір премії становить до 8 мінімальних заробітних плат;
  • Q4 – розмір премії становить до 6 мінімальних заробітних плат;
  • Публікація статті в журналах, що не відносяться до жодного з квартилів таких тематичних категорій: мистецтво, гуманітарні науки, мова, історія, філософія і тд. – розмір премії становить до 6 заробітних плат.

 

        2. За досягнення значення h-індексу в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, що дорівнює 10 і вище.

  • Розмір премії – до 8 посадових окладів.

 

        3. За включення наукового журналу до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.

Головному (відповідальному) редактору, заступнику головного редактора та відповідальному секретареві

  • Премія в розмірі до 5 посадових окладів кожному.

 

        4. За видання англомовного наукового журналу, що належить до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science або до переліку фахових видань України

  • Для Scopus, Web of Scienceпремія в розмірі до 2 посадових окладів кожному (головному редактору, заступнику головного редактора та відповідальному секретареві)
  • Для фахових видань України – до 1,5 посадових окладів кожному

 

Компанія «Наукові публікації – Publ.Science» готова співпрацювати в області наукометричного консалтингу. Ми відкриті до партнерства та спільних проектів, а також із задоволенням допоможемо Вам отримати премію, шляхом підвищення індексу Гірша, гарантованих публікацій в Scopus, Web of Science та ін.

 

Постанова про матеріальне заохочення вчених Національного університету "Львівська політехніка"

Оберіть, будь ласка, регіон,
до якого Ви належите